SOS Kringloopwinkel

Drukwerk

Onze kringloopwinkel is een moderne, opgeruimde, overzichtelijke winkel waar klanten professioneel worden geholpen door onze deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers met een dienstverband. De winkel kent enkele uitgangspunten, zoals

  • Hergebruik van goederen en betaalbare spullen voofotososrommelmarktr iedereen

Iedere dag halen we bij mensen thuis spullen op (of mensen komen deze zelf brengen). Deze spullen worden gesorteerd, nagekeken, zo nodig gerepareerd en in de winkel verkocht tegen lage prijzen.

  • Winst uit verkoop voor ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden

Drie maal per jaar worden subsidieaanvragen vanuit de hele wereld door een speciale werkgroep behandeld. Iedere medewerker heeft een stem in de besluitvorming over welke projecten financiële steun krijgen.

  • Restafval wordt gescheiden afgevoerd

Papier en restafval wordt gescheiden afgevoerd. Ook binnen onze winkel heeft recycling het afgelopen jaar een steeds belangrijkere rol gekregen. Alle niet verkochte kleding wordt elders hergebruikt. Alle metalen worden gescheiden en verkocht, evenals alle elektro en elektronica.

  • Ondersteuning daklozen

Voor mensen die geen inkomsten hebben en buiten slapen stelt SOS Rommelmarkt noodzakelijke spullen beschikbaar. Ingebrachte tenten, dekens en slaapzakken houden we apart en worden gratis aan deze mensen verstrekt. Wanneer er al wel contact is met hulpverlening kunnen we ook gratis kleding en schoeisel beschikbaar stellen.

De inventaris voor ‘op kamers na dakloosheid’ kan geregeld worden voor de helft van onze winkelprijs.

Meer informatie is te vinden op www.soskringloopwinkel.nl