Sociale activering

Met onze drie belangrijkste activiteiten (SOS Rommelmarkt, De Zelfkrant en De Verscholen Stad) bieden we dagbesteding en sociale activering in combinatie met integrale dienstverlening aan onze doelgroep.

Onze doelgroep heeft te maken met meervoudige problematiek en hierdoor een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Vaak is er sprake van sociaal isolement. Het werk van Spoor073 valt onder de noemer Sociale Activering.

Uitgangspunten en werkwijze

Spoor073 gaat er vanuit dat ieder mens waardevol is. Iedereen die wat van z’n leven wil maken, is welkom. Er wordt steeds gekeken naar mogelijkheden die deelnemers hebben.

Onze deelnemers hebben veelal te maken met meerdere problemen op meerdere leefgebieden. Spoor073 biedt ondersteuning bij de aanpak van de grootste knelpunten.

Binnen Spoor073 zijn iemands capaciteiten leidend. Men kan op eigen tempo functioneren. Zo nodig past het werk zich aan de deelnemer aan. Door een zinvolle dagbesteding ervaren onze deelnemers weer levenslust. Zo krijgen zij de regie over hun eigen leven weer in handen.

Zo proberen we het contact met de reguliere hulpverlening weer te herstellen, bij financiële problemen begeleiden we richting een uitkering en/of schuldhulpverlening, bij dakloosheid bemiddelen we richting het Inloopschip en Sociaal Restaurant ’t Ankertje, enzovoort.

Klantvriendelijkheid en respect voor elkaar zijn kenmerken van onze organisatie. Doorlopend wordt er gekeken naar mogelijkheden voor verbetering.

Respect voor anderen en motivatie om iets van je leven te maken zijn twee belangrijke uitgangspunten.