Organisatie

Stichting Spoor 073 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 61372307

Het  bestuur van Stichting Spoor073 bestaat uit

Bart Eigeman – voorzitter

Jack Spruyt –secretaris

Kees Henkelman – penningmeester

Jan Buitink – algemeen bestuurslid

 Beloningsbeleid

De bestuurfuncties zijn onbezoldigd. Voor de betaalde medewerkers wordt de cao welzijn gevolgd. Enkele vrijwilligers komen in aanmerking voor een vrijwilligers vergoeding.